Profil Singkat Pejabat

Nama Lengkap                       : Darius Agung Prata, S.T., M.K.K.K.

Jenis Kelamin                         : Laki – laki

Pangkat / Golongan              : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan                                   : Kepala Balai Diklat Tambang Bawah Tanah

Nama Lengkap                       : Agus Avianto, S.H.

Jenis Kelamin                         : Laki – laki

Pangkat / Golongan              : Penata Tingkat I / III/d

Jabatan                                   : Kepala Subbagian Umum

WhatsApp chat